Utvecklar människor som får företag att växa!

Om AnneKontakta

Gott ledarskap får företag och människor att blomstra

Så blir ditt företag mer lönsamt

Med femton års erfarenhet av att hjälpa företag bli mer lönsamma vet jag hur man gör. När du och ditt företag tar hjälp av mig arbetar vi med ett coachande förhållningssätt, individuellt eller med workshops i grupp. Huvuddelarna består av ledarskap- och teamutveckling. Din personlighet är en oerhört viktig kugge för att du ska lyckas med ditt ledarskap. Det är genom ditt trygga ledarskap som ditt team motiveras att gå mot mål och visioner och får företaget att blomstra. Gott ledarskap ökar motivationen, ger bättre prestationer och ökar lönsamheten. Kan man bli bättre i sitt ledarskap? Självklart. Om man tränar. Hos mig finns träningsprogram som vässar ditt ledarskap, utvecklar teamsamarbete samt vårdar och underhåller din personal så att du får behålla din personal och du blir en attraktiv arbetsgivare.

 

Som man sår får man skörda. Det gamla talesättet är fortfarande lika aktuellt.

Tänk dig att ett företag är som ett träd. Man sår med de värderingar man vill att medarbetarna skall känna och vara delaktiga i. Dessa värderingar är trädets rötter. Med stabila rötter står trädet stadigt i marken även när det stormar. Stammen innehåller de förutsättningar, förmågor och attityder som finns i företaget. Grenarna innehåller viljan att lära, förbättra och leverera. Det är människorna i organisationen som får affärerna att blomstra genom att vara effektiva och engagerade, med fokus på kundvärde. Ser du till att rötterna, stammen och grenarna mår bra får du en fin skörd.

 

Process

Strategisk planering

Så här går det till: Vi börjar med ett uppstartsmöte med ledning eller nyckelpersoner. Här sätter vi strukturen för arbetet med organisationen. Vi pratar om utmaningar, visioner och mål. Sätter en agenda samt projektplan för arbetet med organisationen samt vilka som är delaktiga. Sen börjar jobbet på riktigt!

Mål - Strategi - Vision

Tillsammans tar vi fram aktuella mål. De blir basen för den strategi vi lägger upp för att gå i riktning mot visionen så att företaget kan blomstra. 

Resultat som gör skillnad

Genom att arbeta handlingskraftigt med fokus på både hårda och mjuka mål för verksamhetens tillväxt och lönsamhet får ni ett resultat som gör skillnad.

Gott ledarskap leder till ökad motivation som ger bättre prestation och som ger högre lönsamhet!

Som man sår får man skörda.

Ett urval av nöjda kunder

Paket

Resursutveckling

Kontakta oss för mer information.

Övre Sunna 212, 471 90 Kyrkesund

+46 (0) 704 21 80 50

anne@resursutveckling.nu