Personlig utveckling

Se prispaket längre ner

Personlig effektivitet och bli den du är

Dina egna tankar och känslor styr dig varje dag. De hjälper dig att ta dina beslut på jobbet och i familjelivet och allt som gäller i ditt liv. Nyckeln till att skapa framgångsrika tankar och känslor är att ha en bra självkännedom och självtillit. När du vet vem du är, vad som ger dig mening i livet och vad du har för drömmar och mål är det lättare att skapa det liv så som du vill ha det.

Min uppgift är att hjälpa dig öppna upp din unika kärna och locka fram din potential, din unikitet och träna dig på att använda dina nyfunna egenskaper, sinnen, förmågor, etc. så att det känns tryggt och stimulerande för dig att använda dig av dina nya upptäckter.

Under resan kommer du komma i kontakt med gamla invanda tankemönster som kanske blockerar och begränsar dig i vardagen. Du kommer också komma i kontakt med din inneboende potential, din längtan och möjligheter.

Genom att bearbeta och frigöra låsta känslor och tankemönster kommer du finna nya sätt att förhålla dig till dig själv och till andra. Det kan innebära att du behöver träna dig i att sätta gränser eller att våga vara mer öppen i relation med andra. Det kan också handla om att få kontakt med dina djupare värden, din längtan och känslan av mening i tillvaron.

Syftet är att komma till klarhet med din innersta längtan, vem du är, vad du vill och vart du är på väg. Syftet är också att komma till insikt med vad som begränsar dig och hur du ska övervinna eventuella hinder för att komma vidare och leva ut din fulla potential.

Stanna upp ett slag, lukta på blommorna, kom till insikt. Det är livet som är resan. Att kunna njuta, vara närvarande och se andra kan ge dig de bästa stunderna i livet.

Coaching är för dig som vill bli medveten om dina egna tankar och känslor, hur de påverkar dig och vad du kan göra för att påverka dem. Hur du kan skifta från att se hinder till att se möjligheter i ditt eget liv. Samtalen kommer att handla om hur ditt liv ser ut nu och hur du vill att det ska se ut i framtiden, hur du kan förverkliga dina drömmar och mål. Fokus läggs på dina styrkor du har idag och hur du kan utveckla dessa och se möjligheterna i resurserna du har i ditt eget liv.

Coaching används för att hjälpa dig att få:

 • kraftfulla metoder för att uppnå något som du går och drömmer om
 • redskap för att hantera och skapa förändringar i ditt liv
 • stärkt självkänsla och locka fram det bästa inom dig
 • både en inre och en yttre resa i hela din livssituation
 • reda på vad du vågar att satsa på och gå utanför din komfortzon
 • insikt och förbättring i dina relationer
 • förbättringar i en situation som du inte är nöjda med
 • fokus på lösningar istället för på problem
 • förbättrad kommunikationen i dina relationer
 • fokusering på nuet och framtiden
 • ökad medvetenhet och ansvar
 • utvecklad förmåga att jobba i team
 • styrka till att söka ett nytt arbete eller ta dig vidare i karriären
 • ökat personligt välbefinnande
 • kunskap att bryta ett negativt vanemönster
 • upptäcka outnyttjad potential
 • trygghet i att fatta beslut
 • ökad empati och omtanke
 • mer motivation
 • nytänkande

Coaching ökar möjligheten att se sammanhang och ger nya perspektiv samt stimulerar ett positivt tänkande. Som professionell, certifierad coach arbetar jag med individuella samtal med ett coachande förhållningssätt. Det betyder att dina mål och intressen står i centrum samt att du själv har alla svar på dina utmaningar inom dig. Mitt jobb är att tillhandahålla verktyg och stödja dig i att dels hitta dina svar, dels våga ta de nödvändiga stegen mot önskad förändring. Du använder dig av det sätt att lära som passar dig bäst, som du är mest motiverad av och som är enklast för dig. Tillsammans får vi dig att växa.

Ring idag, så bokar vi en tid!

…för ett individuellt, fysiskt möte

…samtal via Skype

…samtal via telefon

…vilket som passar dig bäst!

 

Du vill vidare i karriären!

Vi går igenom ditt nuläge och tittar på ditt önskeläge.

Lägger upp en handlingsplan med aktiviteter.

Uppdaterar din kompetensportfölj.

Tittar på din arbetsmarknad, både synlig och dold.

Hur ser förutsättningarna ut, behöver du komplettera med kurs eller utbildning?

Hur hittar du jobben?

Var och hur marknadsför du dig?

Med lång erfarenhet som underkonsult till Startkraft och Lernia kan jag snabbt hjälpa dig vidare till nästa jobb.

Varför vänta – Ring och boka in ett möte idag!

 

Livs- & Yrkesutveckling

Ibland behöver vi hjälp för att komma vidare. Det kan vara ett identifierat behov av utveckling eller stöd och ni har tagit ett gemensamt beslut på företaget att skapa förbättringar och lösningar på kort eller lång sikt.

Vi träffas individuellt eller i trepartssamtal med din chef för att ge dig rätt förutsättningar att vidga perspektiven och gå från nuläge till önskat läge.

Du får arbeta med skattningsverktyg inom olika livsområden och arbetsområden som är relevanta för dig. Utifrån din egen skattning sätter du mål för de områden som är viktiga för dig att träna vidare på.

Det kan innebära att du:

 • skall utvecklas i en ny roll
 • skall utvecklas i befintlig roll
 • har en låg prestation
 • har haft en längre tids sjukskrivning
 • har annat identifierat behov av stöd för att utvecklas eller komma vidare

Du gör också en kartläggning kring din:

 • kompetens
 • motivation
 • möjligheter
 • nästa steg

Livs- & Yrkesutveckling omfattar

 • inledande samtal med berörda parter
 • fem livs- och yrkesutvecklingssamtal mellan coach och medarbetare
 • avslutande samtal med berörda parter
 • uppföljningssamtal med berörda parter

Välkommen att höra av er!

Walk & Talk coaching

Vi arbetar och fokuserar på det mänskliga för att öka effektivitet och motivation hos människor.

Promenader är inte enbart bra för hälsan, de gör dig också mer kreativ. Steve Jobs brukade hålla möten gående och Mark Zuckerberg har setts göra samma sak. Forskare vid Stanford Universitet har nu kommit fram till att kreativiteten ökar med upp till 60 % när du promenerar jämfört med om du sitter ner.

 

Förena nytta med nöje! Jag erbjuder coaching och stödsamtal under en promenad på 60 – 90 min, t ex på våra underbara vandringsleder ute på Tjörn eller i närheten där du arbetar/bor.

Vill du ha hjälp med Livsstilskompetens – t ex sömnproblem, jobbstress, relationsproblem, inte kan motivera dig till att ta tag i saker, osäker på vad som är rätt val och beslut för dig, sätt nya mål för att utveckla dig själv?

Eller karriärväxling – du vill byta jobb och utveckla dig vidare samt behöver ett professionellt CV och personligt brev.

Hör av dig till mig!

Med mer än 10 års erfarenhet av stödsamtal/coaching på företag och med privatpersoner som Dipl.Samtalsterapeut i psykosyntes och Cert. Ledarskapscoach har jag coachat mer än 1000 personer genom åren.

Jag ökar din förmåga att göra egna medvetna val och bli mer öppen och ärlig är viktiga delar av coachingen.

Ring mig så bokar vi en tid!

Ser fram emot att träffa dig!

Mindfulness

Mindfulness innebär att rikta sin uppmärksamhet mot en specifik upplevelse. Det kan till exempel vara andningen, tankar, känslor, förnimmelser i eller utanför kroppen eller ljud. Vi observerar det vi uppmärksammar utan att vi låter uppmärksamheten ”kidnappas” av det vi upptäcker.

Om du sitter i en mindfulnessövning och riktar din uppmärksamhet mot de ljud som omger dig är du observant på de tankar som dyker upp. Du låter dem komma och gå och övar på att inte ”gå in i” de olika tankarna och börja planera, lösa problem, älta oförrätter, kritisera någon annan, slå på dig själv och dylikt. Du övar dig att släppa taget om tankarna i stunden, genom att rikta tillbaka din uppmärksamhet till ljuden omkring dig.

Genom en stor mängd vetenskapligt utförda studier vet vi idag en hel del om vad som händer i hjärnan vid den här typen av träning och hur det påverkar oss. Vi vet till exempel att prestationsförmågan ökar när vi tränar upp vår fokuserings- och uppmärksamhetsförmåga genom att stimulera anteriora cingulära cortex. Det finns också starkt stöd för att förmågan att omvärdera saker och ting ökar vilket hänger ihop med ökade resurser i prefrontala cortex (PFC).

Ytterligare vinster med mindfulness-träning eller uppmärksamhetsträning är att vi blir bättre på att släppa taget om saker och ting, t ex oförrätter eller självkritik. Vi blir också bättre på att omvärdera bilden av oss själva när vi kommer bättre i kontakt med vem vi egentligen är. Dessutom har vi närmare till känslor av lugn och harmoni när vissa delar av prefrontala cortex (PFC) växer till sig.

Dessa förändringar beror på att vi genom att rikta vår uppmärksamhet och öka vår kropps- och känslomedvetenhet ”gymnastiserar” hjärnan i olika områden. Genom hjärnans neuroplasticitet växer dessa områden rent fysiologiskt när de nätverk som aktiveras i hjärnan växer sig starkare. Precis som muskler bli starkare när vi använder dem. Inget märkligt i det.

Men vad gör det för nytta i vardagen? Varför skulle ett företag tjäna så mycket på att starta arbetsdagen med en stunds gemensam eller enskild mindfulnessträning med inslag av självuppskattning och medkänsla? Att förstå vad den ökade prestationsförmågan kan bidra med kräver kanske ingen större fantasi. Men att förstå att en ökad förmåga att omvärdera, stärker individen kanske är svårare att omsätta till arbetsvardagen.

Genom omvärdering skulle många konflikter kunna undvikas och motsvarande tid ägnas åt att mer lönsamma aktiviteter.

Ring idag så skräddarsyr vi upplägget såsom det skulle passa er bäst.

Skapande målbildsövningar

Vi träffas gemensamt i grupp och arbetar fram era mål utifrån ett skattningsverktyg som jag arbetar med.

Utifrån de mål ni tagit fram börjar vi skapa med bilder som ni tar fram genom att rita, klippa och klistra upp bilder på ett collage.

Att visualiser sina målbilder hjälper oss människor att både medvetet och omedvetet gå mot våra mål.

Jag har arbetat med att visualisera målbilder och skapa collage i 15 års tid och det är verkligen kraftfullt! Det fungerar, på riktigt! Och används alldeles för lite.

Ring mig så berättar jag mer och vi bildar en grupp där alla arbetar med sina målbilder. Det är energigivande, glädjerikt, stärkande och kraftfullt!

Välkommen att kontakta mig!

 

Text kommer inom kort…

JobMatch Talent test

Ett testsystem för alla nivåer från timavlönade till chefsrekrytering

Ett samlat testsystem för

 • Rekrytering
 • Utveckling av såväl ledare som medarbetare
 • Teamutveckling
 • Karriärväxling
 • Kartläggning av grupper – organisationer
 • Medarbetarsamtal
 • Screening

Matcha mot 145 kravprofiler

Begåvningstest ingår 

Rätt person på fel plats

 • Mer än var 4:e med fast jobb tycker att de har valt fel yrke
 • 50 % av de som har tillfälliga jobb tycker att de har valt fel yrke
 • Mer än hälften av de med fast jobb som tyckte att de var på fel ställe upplevde trötthet och håglöshet


Fotnot:  Studien är gjord av Psykologiska institutionen vid Stockholms universitet. Man har slumpmässigt gjort ett urval av hela den arbetsföra befolkningen i Sverige.

Ring för mer information, 070-421 80 50

Text kommer inom kort…

Paket