HUR SKAPAR DU BRA JORDMÅN FÖR DIG SJÄLV ATT VÄXA I?

Vi hjälper dig med rätt näring för framgångsrik tillväxt.

Tänk dig att människan är som ett träd. Man sår ett frö och genom samtal med sin terpeut/coach tar vi fram de värderingar som är viktiga för dig. Allt eftersom du vattnar och ger näring till rätt beteende och attityder blir trädets rötter stabila. För att stå stadigt och kunna växa måste ett träd ha rötter. I oss människor motsvarar rötterna den värdegrund som styr våra målsättningar och beteenden. Med stabila rötter står trädet stadigt även när det stormar, så gör även du som människa i tider av kritiska situationer eller dåliga tider. Stammen symboliserar förutsättningar, förmågor och attityder, de tre nödvändiga villkoren för bra relationer och samarbete med andra runtomkring dig. Grenarna innehåller viljan att lära, förbättra och leverera, vilket är de tre viktigaste målen för goda relationer och samarbete, eftersom det är genom goda relationer och samarbete du kan leverera värde till andra människor runtomkring dig. När du och människor runtomkring dig mår bra ger vi varandra goda energier som får oss att blomstra och därigenom skapa en bra skörd som symboliseras av kronan. En bra skörd skapar värde för alla: människor, kunder, anställda, ägare och samhälle.

 

Min värdegrund vilar tryggt på:

Inspiration, Handlingskraft, Respekt och Utveckling.

Inspiration

Jag inspirerar till att väcka viljan, att lära nytt, utvecklas vidare och därmed öka motivation och mening i livet.

Handlingskraft

Genom träning och målfokusering bidrar jag till träning på etappmål, det vill säga att vi tar små steg, ett i taget, för att nå vårt övergripande mål.

Respekt

Vi skall respektera att vi är olika och att alla har olika åsikter.

Utveckling

Mitt mål är att bidra till ständig utveckling av både individ och organisation hos mina kunder så att både medarbetare och företag växer och kan skapa riklig skörd.