HUR SKAPAR DU BRA JORDMÅN FÖR FÖRETAGET ATT VÄXA I?

Vi hjälper dig med rätt näring för framgångsrik tillväxt.

Tänk dig att företaget är som ett träd. Man sår ett frö genom att samtala med sina medarbetare med de värderingar, spelregler och normer man vill att medarbetarna skall känna och vara delaktiga i. Allt eftersom man vattnar och ger näring till rätt beteende och attityder blir trädets rötter stabila. För att stå stadigt och kunna växa måste ett träd ha rötter. I en organisation motsvarar rötterna den gemensamma värdegrunden som styr målsättningar och beteenden. Med stabila rötter står trädet stadigt även när det stormar, så gör även organisationen i tider av kritiska situationer eller dåliga tider. Stammen symboliserar förutsättningar, förmågor och attityder, de tre nödvändiga villkoren för bra samarbete. Grenarna innehåller viljan att lära, förbättra och leverera, vilket är de tre viktigaste målen för samarbete, eftersom det är genom samarbete man kan leverera värde till sina kunder. Det är individerna i organisationen som genom sitt samarbete får affärerna att blomstra och därigenom skapar en bra skörd som symboliseras av kronan. En bra skörd skapar värde för alla: kunder, anställda, ägare och samhälle.

 

Min värdegrund vilar tryggt på:

Inspiration, Handlingskraft, Respekt och Utveckling.

Inspiration

Jag inspirerar till att väcka viljan, att lära nytt, utvecklas vidare och därmed öka motivation och mening i livet.

Handlingskraft

Genom träning och målfokusering bidrar jag till träning på etappmål, det vill säga att vi tar små steg, ett i taget, för att nå vårt övergripande mål.

Respekt

Vi skall respektera att vi är olika och att alla har olika åsikter.

Utveckling

Mitt mål är att bidra till ständig utveckling av både individ och organisation hos mina kunder så att både medarbetare och företag växer och kan skapa riklig skörd.