Personlig utveckling

”Är det något som skaver? Vet du inte vad du vill? Vilka värderingar har du? Vad tänker du på hela tiden, är det något som maler i dig om och om igen? Vad är det för känsla du går omkring med? Den färgar din vardag.”

Eller är du kanske inte nöjd i ditt arbete, vill utvecklas vidare med coaching, men vet inte hur?

Ofta när vi människor har fastnat är det något som vill växa i oss. Då är det skönt att få bolla det med någon utomstående som kan hjälpa dig vidare och komma till handling. Någon som stärker din självtillit så att du kan ta nästa steg, nästa och en till. För visst vill väl även du leva ett liv med livskvalitet, dvs leva livet precis som du själv vill, att vara sann mot dig själv och andra fullt ut …

Jag har ett holistiskt synsätt, vilket innebär att jag ser livet som en helhet med fritid, arbete, kost, avslappning, sömn, motion, känslor, våra sinnen, feminina och maskulina sidor, mm som påverkar varandra. Syftet med samtal/coaching är att komma till klarhet med din innersta längtan, vem du är, vad du vill och vart du är på väg, att komma till insikt med vad som begränsar dig och hur du ska övervinna eventuella hinder för att komma vidare och leva ut din fulla potential.

Så här går det till

Allt börjar med oss själva – har vi fred och harmoni inom oss sprids det till andra.

Jag arbetar utifrån psykosyntesen* med en dialog tillsammans med dig, guidade avslappningsövningar, målningar, med mera eller vid coaching efter GROW modellen, vilket innebär att vi utgår från ditt nuläge och sätter mål utifrån dina val. Samtalen sker via telefon, eller digitalt via Teams, Zoom eller Google länk. Du berättar om dig själv och vad det är du vill bearbeta.

Samtalen/Coachingen är på 45 minuter.
Pris: 800 Sek inkl moms (för privatpersoner). Offert för företag.

Välkommen att kontakta mig på anne@resursutveckling.nu eller sms 070-421 80 50

 

*Psykosyntes är en psykologi för självförverkligande. Det är också en lära om kärlek som accepterar oss som vi är och manar fram det vi kan bli, vår potential. Människan är en helhet, bestående av kropp, själ, känslor och intellekt. De olika delarna står i intimt samspel med varandra. Hur det samspelet fungerar är avgörande för hur vi mår, både psykiskt och fysiskt.

Psykosyntesen kommer ursprungligen från Assagioli som bodde och verkade i Italien (1876–1974).

JobMatch Talent

Jag är certifierad användare av JobMatch Talent personlighetstest sedan år 2015, som används vid rekrytering och utvecklingssamtal av medarbetare och grupper. JobMatch Talent är certifierat av DNV, Det Norske Veritas. Detta är ett djupgående arbetspsykologiskt test som ger både testtagare och chef/HR ett grundligt och lättarbetat material att utgå ifrån vid utvecklingssamtal och mer djuplodande intervjuer vid rekryteringar.

En länk mejlas till testtagaren som svarar på 200 frågor. När svaren bearbetats återkopplar jag fysiskt eller via Teams först till testtagaren och därefter till chef och HR, beroende på vad vi kommit överens om. Tidsåtgång för återkoppling är ca 1,5 timma till testagaren och 60 min till chef och HR gemensamt. Utförlig dokumentation erhålls av testresultat, i form av diagram, personlig arbetsstil, motivation-, ledar- och stressprofil.

Pris: 6 500 Sek exkl moms
Leverans: Via Teams eller fysiskt inplanerat möte